Recenzenci

Dr hab. Dariusz Brzostek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. ACz dr hab. Henryk Gradkowski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Irena Jokiel (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (Uniwersytet Śląski)

Dr doc. Halina Turkiewicz (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny)

Prof. UMK dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

 

Procedura recenzowania:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. W wypadku publikacji w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

3. Czasopismo wdrożyło zaporę ghost writing.

4. Publikacje są recenzowane w procedurze double-blind review.

5. Publikacje muszą spełniać wymogi stawiane pracom naukowym zarówno pod względem formalnym, jak i treściowym i językowym.

6. Pozostałe kryteria akceptacji/odrzucenia publikacji są podane do wiadomości w zakładce „Dla Autorów".

7. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania tekstów niespełniających wspomnianych wymogów przed przystąpieniem do procedury recenzowania.

8. Szczegółowa ocena publikacji przyjętych wstępnie przez redakcję należy do recenzentów.

9. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

10. W sytuacjach szczególnych powołany zostaje superrecenzent.

11. Autorzy publikacji otrzymują kopię recenzji w wersji elektronicznej bądź papierowej.

12. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma podane są w zakładce Recenzenci.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy