Prace Literackie, 53, 2013, ss.188

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ku frenetycznej wrażliwości. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykładów literatury przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Mandragora, śmierć i „dwie rozpustne noce”. Alfreda de Musseta i George Sand spotkanie z Erosem i Tanatosem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawcy, czyli tłumacze tekstów orientalnych w romantycznym Wilnie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O metafi zyce poezji Leśmiana. Między Bergsonem a Sołowjowem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Obecność postaci i twórczości prozaików pokolenia 1956 roku w literaturze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/ nie wiem jak nazwać strach i śmierć i miłość” — motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Struktura ironii w programie Sarmatia Jacka Kaczmarskiego. Wprowadzenie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„Dziatki tak lubią wszystko, co małe…”. Deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku — próba porównania na wybranych przykładach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Pamięć paradyzu. Fredrowskie uobecnienia w słowie i milczeniu Profesora Bogdana Zakrzewskiego (Szkic do wyobrażonego portretu)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wśród wielkich i małych tematów — z badań Profesora Bogdana Zakrzewskiego nad romantyzmem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Od Obłaczkowa do Oporowa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy